คุณสมบัติของอะคริลิคเปรียบเทียบกับกระจกแก้ว

คุณสมบัติของอะคริลิคเปรียบเทียบกับกระจกแก้ว
  1. อะคริลิคมีน้ำหนักเบากว่ากระจกแก้ว ทำให้เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย
  2. แสงสว่างส่องผ่านได้มากกว่าแก้ว
  3. อะคริลิคสามารถเชื่อมติดกันได้ถึงระดับโมเลกุล โดยใช้สารเคมี เช่น ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) หรือไตรคลอโรมีเทน (Trichloromethane) ทำให้อะคริลิคอ่อนตัวและสามารถเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันได้สวยงาม เพราะมีรอยต่อที่เล็กมาก
  4. อะคริลิค มีความเป็นฉนวนความร้อนได้ดีกว่าแก้วประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นฉนวนความร้อนที่ดี แต่มีราคาแพงกว่า

ที่มา: ศูยน์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)
สาระน่ารู้: อะคริลิคพลาสติกคู่แข่งกระจกแก้ว

Scroll to Top